Kompanija HA Dukat halal certificirana

Kompanija HA Dukat halal certificirana

Agencija za certificiranje halal kvalitete obavještava javnost da je kompanija HA Dukat doo Zenica, čija je proizvodna djelatnost proizvodnja i prerada kafe, uspješno okončala proces halal certificiranja po zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Auditom halal kvalitete, održanim u proizvodnim pogonima kompanije, utvrđeno je da su ispunjeni zahtjevi Halal standarda te da se kompaniji može dodjeli halal certifikat za ovu proizvodnu djelatnost. Kompanija svoje proizvode plasira na domaćem tržištu.