Halal koncept proizvodnje hrane može biti globalno riješenje

Halal koncept proizvodnje hrane može biti globalno riješenje

Portal Akos.ba u danima u kojima iščekujemo ramazan i tokom ramazana priprma serijal razgovora sa ciljem afirmacije univerzalnih vrijednosti najodabranijeg mjeseca u godini.

Razgovarao: Voloder Sanadin

Sa Damirom Alihodžićem, direktorom Agencije za certificiranje halal kvalitete, razgovaramo o posljedima pandemije korona virusa na halal ekonomiju.

Akos.ba: Kako pandemija korona virusa utiče na rad i aktivnosti Agencije za certificiranje halal kvalitete?

Alihodžić:

Osnovne djelatnosti Agencije za certificiranje halal kvalitete su certificiranje proizvoda i usluga u skladu sa zahtjevima halal standarda, edukacija o halalu, te podrška i promocija halal proizvoda i halal certificiranih proizvođača. S obzirom na sveukupnu situaciju oko pandemije korona virusa i preporuka kriznih štabova o restrikciji kretanja, tako su i aktivnosti Agencije u pojedinim djelatnostima smanjene. Kako bi se osigurao kontinuitet nadzora halal certificiranih firmi izradili smo Pravilnik o postupcima audita na daljinu za one kompanije za koje je moguće provesti audit na daljinu. Iz ovog Pravilnika izuzete su kompanije iz oblasti mesne industrije i u kojima će se auditi organizirati po definiranoj proceduri uz poštivanje uputstava vlasti vezano za COVID-19. Edukacija internih auditora i osoblja u kompanijama obavljat će se putem video linka upotrebom različitih dostupnih aplikacija i softvera.

Ovo vrijeme smo iskoristili za provođenje internog audita Agencije, odnosno ocjenu sistema upravljanja i reviziju interne dokumentacije u skladu sa zahtjevima akreditacijskih standarda. Također, Emirates International Acreditation Centar iz Ujedinjenih Arapaskih Emirata, je najavio akreditacijski kontrolni audit Agencije, koji će biti realiziran online.

Pored navedenog, radimo i na produženju priznanja naših certifikata kod JAKIM-a – vrhovnog autoriteta za pitanja halala u Maleziji. Trenutno prikupljamo i ažuriramo dokumentaciju koju je potrebno dostaviti. Njihova posjeta također je izostala zbog nastale pandemije.

Izrada softvera za upravljanje dokumentima je jedna od aktivnosti koju smo započeli ranije i upravo smo završili prije dvije sedmice. Ovaj softver će omogućiti efikasniji sveukupni rad unutar pojedinih procesa Agencije. Pored nabrojanih postoje još niz aktivnosti koje radimo i koje će nam u narednom periodu biti od koristi. Tako smo svoje aktivnosti na terenu preusmjerili na aktivnosti unutar Agencije i pružanju pomoći i podrške našim klijenitima.

Pored izuzetno teške situacije i dalje imamo zainteresiranih klijenata za halal certificiranje, što dovoljno govori o važnosti halala na našem području.

Akos.ba: S obzirom da je uzrok pojave korona virusa način prehrane Kineza koji konzumiraju različite vrste divljih životinja koje nisu islamom dozvoljene, da halal koncept proizvodnje i konzumiranja hrane može postati globalno riješenje za preveniranje ovakvih pojava?

Alihodžić:

Osnovne odredbe o halalu su utvrđene u izvorima islamskog učenja i konzistentne su vremenski i prostorno (u bilo kojem dijelu svijeta gdje žive muslimani). Halal je riječ porijeklom iz arapskog jezika i znači dozvoljeno, dopušteno, ugodno, prema islamskim propisima. Islam ima univerzalne principe za halal u kontekstu hrane i ishrane. Allah dž.š. je iz Svoje milosti dozvolio veliku većinu hrane i pića osim malog broja koje je kao takve i spomenuo i definirao.

Islamskim propisima utvrđeno je šta je halal – dozvoljeno, a šta haram – zabranjeno, a Halal standardom je dodatno utvrđeno kako se ovi propisi primjenjuju i kontroliraju u proizvodnji. Da bi proizvod bio halal mora zadovoljiti dva kriterija: prvi se odnosi na to da proizvod ne smije sadržavati ni jedan haram sastojak, a drugi se odnosi na njegovu sigurnost za upotrebu. Halal je onaj proizvod u čijem sastavu nema ni jednog sastojka koji je muslimanima zabranjen za upotrebu, gdje se u procesu proizvodnje primjenjuju zahtjevi Halal standarda, ne koriste se zabranjene sirovine i druga sredstva, te se primjenjuju sve mjere na osiguranju higijenske i zdravstvene ispravnosti.

Halal hrana je postala sinonim za zdravu, kvalitetnu, sigurnu i dodatno provjerenu hranu jer halal standard zabranjuje prekomjernu upotrebu herbicida, pesticida i fungicida; GMO hranu i hranu nastalu kloniranjem; kao i hranu koja sadrži rezidue veterinarskih lijekova i hormona rasta. Pored ovoga halal hrana nikome nije zabranjena u kontekstu religije, šta više alternativa je na primjer za košer hranu. Zbog svog sveobuhvatnog pristupa, veliki broj potrošača različitih konfesija konzumra halal hranu. Kada sagledamo pristup halal certificranja i sve navedene činjenice vezano za halal hranu, zaključit ćemo da halal koncept proizvodnje i konzumiranja hrane može postati globalno riješenje. Halal predstavlja univerzalnu vrijednost koja donosi dobro svima.

Akos.ba: Šta smo naučili iz ovog procesa čiji kraj se još uvjek ne nazire. Mnogo slušamoo negativnim efektima pandemije, a da li ima pozitivnih efekata?

Alihodžić:

Pojava korona virusa, koji je uzorkovao pandemiju u svijetu zbog čega pored broja umrlih uzrokom zaraze, velikim dijelom privreda i ekonomija većine zemalja u svijetu prilično unazađena. Iz svega ovoga vidimo da se moramo držati Božijih propisa kada je u pitanju hrana i ishrana, koristiti i konzumirati halal i ono što je dozvoljeno a kloniti se harama. Svakodnevno slušamo preporuke o pranju ruku i načinu pranja ruku, a znamo da jedna od osnovnih preporuka izvora islama prije svega Kur’ana i Hadisa je održavanje higijene, koji naravno podrazumjeva i ličnu higijenu, ali svakako higijenu u proizvodnji hrane i drugih namirnica za opću upotrebu.

Kada govorimo o našoj zemlji shvatili smo da imamo i ljudski i materijalni potencijal za proizvodnju hrane, lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda, sredstava i opreme za čiščenje i dezinfekciju, zaštitne opreme i drugih proizvoda koji su razvijeni nakon pojave korona virusa. Uvidjeli smo koliko je važna domaća industrija i da svi trebamo podražati razvoj domaće proizvodnje u svim granama, a nadam se da smo to i naučili. Jedan od pozitivnih efekata je da su ljudi više počeli obrađivati zemlju i podizati zasade u većoj mjeri nego ranije.

Zbog ograničenog i smanjenog kretanja, smanjena je i emisija štetnih gasova i zagađenje zraka i okoliša.

Akos.ba