Organizirana edukacija auditora halal kvalitete

Organizirana edukacija auditora halal kvalitete

Agencija za certificiranje halal kvalitete je u subotu 09. marta 2019. godine, organizirala jednodnevnu edukaciju za auditore halal kvalitete. Edukaciji, koja je organizirana u prostorijama Centara za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu, prisustvovalo je 40 auditora halal kvalitete.  

Cilj edukacije bio je da se auditori halal kvalitete upoznaju sa zahtjevima halal akreditacije koji se odnose na pripremu, izvođenje, izvještavanje i verifikaciju audita halal kvalitete, te sticanje znanja o specifičnim zahtjevima pojednih halal standarda.

U uvodnom dijelu edukacije učesnicima se obratio mr. Damir Alihodžić, direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete. On je prisutne upoznao sa novonastalim promjenama u strukturi Agencije koje se odnose na poziciju direktora i članove Upravnog odbora, te na rad i aktivnosti Agencije u narednom periodu.

Također, učesnicima se obratio i gospodin Amir Sakić, direktor Medija centra Rijaseta Islamske zajednice u BiH. U svom obraćanju, on se auditorima zahvalio na dosadašnjem profesionalnom pristupu u radu, te istaknuo važnost i značaj uloge auditora u terenskom radu u osiguranju halal kvalitete proizvoda i usluga.

Edukacija je bla podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu predstavljeni su zahtjevi halal akreditacije koji se odnose na pripremu, izvođenje, izvještavanje i verifikaciju audita halal kvalitete, te sticanje znanja o specifičnim zahtjevima pojednih halal standarda. Predavači su bili mr. Damir Alihodžić, Valdet Peštalić i  Almir Alić.

U drugom dijelu edukacije organizirana je radionica na temu: iskustva u pripremi, provođenju i izvođenju audita halal kvalitete, prepoznavanju neusklađenosti u kompaniji u procesu auditiranja i način izvještavanja, te  deklarisanju halala i upotrebi halal znaka i certifikata.

U završnom dijelu edukacije diskutovalo se o pitanjima sa kojima se auditori često susreću u svom radu na terenu, na koja su dati odgovori i zaključci.

Ovom edukacijom omogućit će se još kvalitetniji rad auditora na poslovima pripreme, implementacije i izvještavanja u skladu sa zahtjevima halal standarda.