Šeri'atski aspekti (deset) zabrana o ishrani u trećem ajetu sure el-Ma'ide

Šeri'atski aspekti (deset) zabrana o ishrani u trećem ajetu sure el-Ma'ide

Sura El- Ma'ide je medinska sura, iako su neki njeni ajeti objavljeni još u Meki. Sura nosi ime Suretu'l – Ma'ide (Sofra) jer govori o sofri koju su učenici (havarijjun-i) tražili od Isaa a.s., da moli od svoga Gospodara da im je spusti na Zemlju. Također sura nosi i drugo ime Suretu'l-'Uqud, jer je ovo jedina sura koja započinje traženjem vjernika da ispunjavaju svoje obaveze. Ova sura sadrži 120 ajeta i jedna je od tri sure koje počinje sintagmom „Ja ejjuhel-lezine amenu“ – „O vi koji vjerujete (vjernici).

 

Ova sintagma se u Kur'anu a.š. javlja 88 puta, a od toga 16 puta u ovoj suri. Ovi pozivi čine temeljne ideje sure i gdje god se pojavi poziv, to ukazuje da će se govoriti o novom izdanju naredbi i zabrana.

Aiša r.a., kaže: „Sura El-Ma'ide je zadnja objavljena sura Kur'ana. Zato, smatrajte dozvoljenim ono što u njoj nađete da je dozvoljeno (halal), i smatrajte zabranjenim ono što u njoj nađete zabranjenim (haram).“

Preuzmite cjelokupni rad ovdje.