Faveda doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Faveda doo Sarajevo od 13. decembra 2011. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.