SA & JACOM doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija SA & JACOM doo Sarajevo od 05. juna 2013. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. 

Lasta dd Čapljina

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Lasta dd Čapljina od 15. novembra 2014. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. 

Company Jusuf-bej doo Visoko

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Company Jusuf-bej doo Visoko od 17. marta 2015. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.       

Pak Rampart doo Visoko

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Pak Rampart doo Visoko od 26. maj 2013. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.    

Investor doo BH Food Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Investor doo BH Food Sarajevo od 12. oktobra 2012. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Interšped dd Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Interšped dd Sarajevo od 24. septembra 2012. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.