KONKURS za auditore halal kvalitete

KONKURS za auditore halal kvalitete

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Agencija za certificiranje halal kvalitete

K O N K U R S
za auditore halal kvalitete

Agencija za certificiranje halal kvalitete organizira obuku za auditore halal kvalitete. Obuka će se održati u prostorijama „Behram-begove medrese“ u Tuzli od 02. 07. do 03. 07. 2022. godine. Obuka se organizira za kandidate iz BiH (broj polaznika je ograničen).

Svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da su završili jedan od fakulteta: Fakultet islamskih nauka, Veterinarski, Tehnološki, Poljoprivredni, Ekonomski, Pravni, Farmaceutski, Medicinski i druga visoka stručna sprema.
2. da poznaju rad na računaru,
3. da se aktivno služe nekim od stranih jezika
4. da posjeduju vozačku dozvolu („B“ kategorije)
5. da su članovi Islamske zajednice (članska knjižica Islamske zajednice),
6. da poznaju jedan od međunarodnih standarda (poželjno).

Uz prijavu za obuku potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
1. rodni list,
2. kopija diplome,
3. dokaz o poznavanju stranog jezika,
4. kopija vozačke dozvole,
5. kopiju članske knjižice Islamske zajednice + preporuka glavnog imama medžlisa Islamske zajednice na čijem području živi
6. dokaz o poznavanju jednog međunarodnog standarda (ukoliko ima),
7. kraća biografija.

**PRIJAVNI OBRAZAC OVDJE PREUZMITE.

Napomene:
1. Prednost kod odabira kandidata imaju:
a. Kandidati koji poznaju međunarodnu standardizaciju
b. Kandidati prehrambenog, tehnološkog, veterinarskog, farmaceutskog smjera
c. Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o ravnomjernoj teritorijalnoj zastupljenosti kandidata
2. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane
3. Rok za dostavljanje prijava je 24. juni 2022. godine
4. Kotizacija za obuku iznosi 500,00 KM, koju odabrani kandidati uplaćuju prije početka obuke
5. Kandidati će nakon završene obuke polagati test znanja. Kandidatima koji uspješno polože testove bit će dodijeljen certifikat i bit će angažirani kao saradnici Agencije
6. Agencija zadržava pravo da izmijeni plan održavanja obuke i broj polaznika obuke. Svi kandidati će biti blagovremeno obaviješteni ukoliko dođe do izmjene plana obuke.

Prijave dostaviti na:
Poštom ili lično na adresu:

Agencija za certificiranje halal kvalitete
Turalibegova 73, 75000 Tuzla

Tel/Fax: +387 35 258 427
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kontakt osoba: Valdet Peštalić, šef odjela za edukaciju