Jačanje saradnje u oblasti halala u regionu

Jačanje saradnje u oblasti halala u regionu

Petak, 16. mart 2018. - Delegacija Centra za certificiranje halal kvalitete iz Zagreba boravila je u radnoj posjeti Agenciji za certificiranje halal kvalitete u Tuzli. Delegaciju Centra su činili, g. Aldin Dugonjić, rukovoditelj Centra, g. Muhamed Mandžić, voditelj odjela za certificiranje i turizam te g. Bermin Meškić, član Upravnog odbora.

Prilikom susreta s direktorom Agencije, gospodinom Amirom Sakićem i saradnicima, naglašena je dobra saradnja između institucija i konstatirana prepoznatljivost Agencije i Centra u pitanjima halala na jugoistoku Europe, što svjedoče dobijene međunarodne akreditacije.

 

Naglašeno je da su potrošači sve svjesniji važnosti halala, što je dobrim djelom rezultat aktivnog rada koje provode obje institucije. Dogovoreno je da će se u budućnosti  nastaviti dosadašnja dobra saradnja, naročito u oblasti znanstvenih i stručnih istraživanja.

 

Tokom službenog posjeta, delegacija Centra posjetila je Behram-begovu medresu gdje je direktor, gospodin Ahmed Hatunić predstavio rad i aktivnosti ove važne institucije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i njihove buduće infrastrukturne projekte.