Amir Sakić: Halal-turisti su dobro prihvaćeni u Bosni i Hercegovini

Amir Sakić: Halal-turisti su dobro prihvaćeni u Bosni i Hercegovini

Koliko je kompanija u BiH certificirano u protekloj godini, koliko je to više ili manje u odnosu na godine ranije? Iz kojih oblasti su te kompanije najčešće?
- Proces halal-certificiranja u 2017. godini okončalo je 26 novih kompanija, od čega je 16 kompanija iz BiH i 10 iz Srbije. Ove kompanije ukupno plasiraju na tržište preko 6.500 halal-proizvoda. Trenutno se u sistemu halal-certificiranja nalazi 115 kompanija na području BiH, Srbije i Crne Gore, čiji rad stalno nadzire i kontrolira Agencija za certificiranje halal-kvalitete. U prethodnom periodu bilježi se prosječna godišnja stopa povećanja broja certificiranih kompanija i proizvoda od oko 17 posto, što je gotovo identično sa međunarodnim prosjekom.

Dobar put

Halal-certificirane kompanije su iz sektora: proizvodnje hrane, kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda, turizma i ugostiteljstva, logistike, proizvodnje sredstava za ličnu higijenu, pomoćnih sredstava za proizvodnju, hrane za životinje i drugih.

Koliko je razvijenija svijest o halal-certificiranju ugostiteljskih objekata nego što je to bila ranije? Koliko u BiH imamo takvih objekata?
- Primjena halala u sektoru ugostiteljstva i turizma u Bosni i Hercegovini još nije dostigla zadovoljavajući nivo. Porast broja turista pozitivno se odrazio i na inostrana ulaganja u turističke objekte i za očekivati je da će ovi trendovi biti nastavljeni, jer su halal-turisti generalno dobro prihvaćeni u Bosni i Hercegovini. Ono što kvari dojam naše halal-turističke ponude je samoinicijativno deklarisanje halala u ugostiteljskim objektima, koje možemo vidjeti u Sarajevu, Mostaru i još nekim mjestima. Ovo se odnosi na objekte koji nisu halal-certificirani, koji poslužuju alkohol i gdje vlasnik objekta i uposlenici nisu u stanju da gostima odgovore na jednostavna pitanja o halalu. Ove pojave treba spriječiti ili ih uvesti u sistem. One vlasnicima mogu donijeti kratkoročnu korist, ali svima nama mogu uzrokovati dugoročnu štetu. Krenuli smo dobrim putem i ne treba dopustiti da to pojedinci pokvare. Bosna i Hercegovina je već etablirana kao atraktivna turistička destinacija, čemu u prilog govori porast broja stranih turista i dobar rejting na skali najpoželjnijih halal-turističkih destinacija. Agencija je do sada halal-certificirala 10 ugostiteljskih objekata među kojima su restorani, hoteli i kafe-restorani.


Koja je važnost halal-ishrane i koliko ljudi u BiH znaju šta znači halal-ishrana?
- Kako smo to ranije isticali, halal nije bio nepoznat na ovim prostorima, samo je njegovo značenje bilo reducirano na meso i nekoliko drugih proizvoda koji eventualano mogu sadržavati svinjsku mast, želatin ili alkohol. U proteklih desetak godina, svi zajedno smo spoznali da je lista haram-sastojaka malo šira i uvjerili se da se oni mogu naći u velikom broju kako prehrambenih proizvoda, tako i lijekova, dodataka prehrani, kozmetičkih sredstava i slično. Zahvaljujući novom pristupu proučavanja, promocije i kontrole halal-proizvoda i usluga, halal je postao sinonim za zdravu hranu i sve veći broj konzumenata preferira halal-certificirane proizvode prilikom kupovine. Halal konzumiraju i muslimani i nemuslimani jer sve što je po halal-standardu, dozvoljeno je također za konzumiranje pripadnicima drugih vjera. Halal-kvaliteta podrazumijeva da je hrana halal-porijekla i da je higijenski i zdravstveno ispravna i korisna za konzumenta. Sve ovo doprinosi da građani BiH pokazuju povećan interes za halal i konzumiranje halal-certificiranih proizvoda. Sa nutricionističkog aspekta hrana koja je pomenuta u Kur’anu je hrana koju promoviraju i preferiraju savremeni nutricionisti (med, nar, masline, maslinovo ulje, smokva, grožđe, hurme, morska riba).

Kakva je situacija u zemljama regiona kada je u pitanju halal-certificiranje? Kakva je Vaša saradnja sa regionalnim agencijama?
- Halal-certificiranje u našem regionu je manje-više zaokruženo i poznate su institucije koje su osposobljene da se bave ovim poslom. Izrazito važno je da postoji saglasnost o svim važnim pitanjima halal-certificiranja, što uključuje primjenu jedinstvenog halal-standarda, istovjetne šeme certificiranja, neposrednog nadzora na mjestu proizvodnje, te adekvatnog stručnog pristupa. Značajno olakšanje donijela nam je primjena jedinstvenih akreditacijskih standarda koji su uspostavili princip eksternog nadzora halal-certifikacijskih tijela koji obavljaju međunarodna akreditacijska tijela.

Kompetencije

Dodatno, Agencija namjerava inicirati određene aktivnosti kako bi se pospješila i ubrzala razmjena informacija kako bi podaci o halal-certificiranim proizvodima bili dostupni zainteresiranim institucijama i konzumentima širom regiona.

Nedavno je Agencija dobila međunarodni halal akreditacijski certifikat, koliko i šta to znači za Vas?
- Dobijanjem ovoga certifikata Agencija za certificiranje halal-kvalitete je održala kontinuitet međunarodno priznatog certifikacijskog tijela, te potvrdila da ispunjava sve potrebne kompetencije definirane novim međunarodnim standardima za halal-certificiranje. Akreditacijski certifikat, koji nam je dodijeljen u Dubaiju u novembru prošle godine, potvrđuje osposobljenost Agencije za halal-certificiranje u kategorijama: klaonice peradi, sitne i krupne stoke, meso i mesne prerađevine, konzervirani, polutrajni i trajni proizvodi, te hemijski i biohemijski proizvodi.

Kakve su planirane aktivnosti Agencije za naredni period?
- Pored redovnih aktivnosti halal-certificiranja, kontrole i nadzora halal-kompanija, Agencija će raditi na realizaciji nekoliko projekata među kojima je izrada i publikacija priručnika i knjige o halalu, te projekt uspostave vlastitog naučnoistraživačkog centra koji bi angažirao vodeće domaće i strane stručnjake iz različitih naučnih disciplina. Ovaj centar će imati pristup svim aktuelnim i relevantnim naučnim saznanjima, te resurse potrebne za provođenje analiza i testiranja s ciljem unapređenja kvaliteta halal-proizvoda. Smatramo da u Bosni i Hercegovini imamo dovoljno volje i entuzijazma za bavljenje ozbiljnom naukom i da će to donijeti veliko dobro našem halalu i našoj zemlji. Raduje nas da smo osigurali podršku nekih važnih institucija, te nekoliko vodećih svjetskih stručnjaka koji su posvećeni komparativnim istraživanjima halala.

(Oslobođenje, 30.01.2018.)