Halal klanje

Halal klanje

Na 33. međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive u Gradačcu u okviru Savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane sa međunarodnim učešćem pod nazivom „AGROTECH“, Agencija za certificiranje halal kvalitete se predstavila radom "HALAL KLANJE".

 


U ovome radu su opisani principi halal klanja krupne i sitne stoke i peradi. Definisane su i vrste životinja čije je meso dozvoljeno za upotrebu po islamskim propisima. Pored obaveze zadovoljenja šerijatskih propisa, halal klanje podrazumijeva i zadovoljenje dobre higijenske prakse (GHP), te humano postupanje sa životinjama.

 

Download: Halal klanje životinja