Halal status prehrambenih aditiva

Halal status prehrambenih aditiva

Na 33. međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive u Gradačcu u okviru Savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane sa međunarodnim učešćem pod nazivom „AGROTECH“, Agencija se predstavila s dva rada:


1. Halal klanje
2. Halal status prehrambenih aditiva

U radu o halal statusu prehrambenih aditiva opisani su aditivi i stepen njihove dozovljenosti po islamskim propisima. Stepen dozvoljenosti se određuje prema statusu aditiva koji može biti: halal (dozvoljeni), haram (zabranjeni) i mešbuh (sumnjivi). Za upotrebu su dozvoljeni samo oni koji su halal, a haram i mešbuh nisu dozvoljeni.

 

Download: Halal status prehrambenih aditiva