Bajra doo Dolac na Lašvi

Bajra doo Dolac na Lašvi

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Bajra doo Dolac na Lašvi od 25. oktobra 2019. godine više nije u sistemu halal certificiranja. S tim u vezi kompanija Bajra doo Dolac na Lašvi odnosno njene poslovne jedinice (klaonica, prerada i prodaja halal mesa i mesnih prerađevina u vlastitim objektima) nisu više u sistemu nadzora i kontrole Agencije shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.