Značajan jubilej Agencije za certificiranje halal kvalitete

Značajan jubilej Agencije za certificiranje halal kvalitete

Na današnji dan 07. aprila 2007. godine Sabor Islamske zajednice u BiH donio je i usvojio odluku o registraciji Agencije za certificiranje halal kvalitete. Ovom odlukom omogućena je registracija Agencije kao samostalnog pravnog subjekta. U oktobru 2007. godine uspješno je okončana registracija Agencije kod Ministarstva pravde BiH.

Osnovna djelatnost Agencije za certificiranje halal kvalitete je halal certificiranje proizvoda i usluga, te edukacija, savjetovanje i promocija halala.

U proteklim godinama, predanim radom i profesionalnošću Agencija za certificiranje halal kvalitete uspostavila je pouzdan i siguran sistem halal certificiranja proizvoda i usluga koji je prihvaćen u BiH i inostranstvu. U novembru 2017. godine, Agencija je uspješno okončala proces halal akreditacije što predstavlja najveće priznanje i potvrdu kvaliteta rada koje jedno halal certifikacijsko tijelo može postići.